Bed & Breakfast in Kaamapali Beach, Maui, HawaiiThe Whaler
2481 Kaanapali Pky 
Kaamapali Beach 
7201143 

Bed & Breakfast in Kaamapali Beach, Maui, Hawaii | Accommodation in Hawaii